ReadyPlanet.com
โครงการปลูกป่าชายเลน

 โครงการปลูกป่าชายเลน เพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ ต.สองคลอง
 
              วันที่ 12 มิ.ย.2555 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน บริเวณหมู่ 6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
 
              นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง และศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 6 ตำบลสองคลอง  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  สืบเนื่องจากตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง มีพื้นที่ติดทะเล ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและนกจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนได้ลดน้อยลงและพื้นที่ชายฝั่งถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องปลูกต้นไม้และปรับปรุงสภาพป่าชายเลน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนขึ้น โดยปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ประกอบด้วยภาคีสมาชิกศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน การกัดเซาะของพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล รักษาระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน และสร้าง
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทะเลและเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ชายเลนเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ ความเคลื่อนไหว กิจกรรม องค์กร สถาบัน ต่าง

โรงไฟฟ้าบางปะกง ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่1-2)
แสดงความยินดีกับ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นนายก อบจ. หลังหมดวาระ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมสนับสนุนงานประเพณีการแข่งเรือหางยาวและเรือพายชาวบ้าน
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตจัดสัปดาห์ความปลอดภัย และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตเปิดเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า
อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบกระเป๋าชุดคัดกรองโรคให้ สสจ.
ฉะเชิงเทราปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรานำคณะถวายพระพรในหลวง ราชินี
รองผู้ว่าฯตรวจติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
กอ.รมน.ฉช.ชี้แจงคุณสมบัติและเงือนไขช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
โรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกับประมงชายฝั่งมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 ล้านตัว
โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดงานวันสมภพเซพตี้เดย์ ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงวีรกรรม ของวีรบุรุษ กฟผ.
สนข.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 “รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช”
กฟผ. จับมือภาคเอกชนปลูกป่า 800 ล้านกล้า เฉลิมพระเกียรติ
อบจ.ฉะเชิงเทรา จับมือคุมประพฤติจังหวัด จัดโครงการ “เติมรักใส่ใจ พ้นภัยยาเสพติด”
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว
อบจ.ฉะเชิงเทรา เดินหน้าโครงการลดใช้พลังงาน เสริมสร้างพลังกาย
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม “ผู้ว่าพบสื่อ วันนักข่าว ประจำปี 2556 ”
ผู้เข้าประกวด กุลบุตร-กุลธิดา กาชาด ประจำปี 2556 ปลื้ม
แปดริ้วช่วยผู้ประอุทกภัยปี 2554 (เพิ่มเติม)
โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2556
ศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน
ผวจ.ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
อบรมต้านยาเสพติด
โตโยต้ามอบถังดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ผนึกกำลัง อบต.นครเนื่องเขต ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ ให้ความรู้ข้อกฎหมาย
เตรียมความพร้อมรับพายุแกมี
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
โครงการ“นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา”
สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ
เกษตรแปดริ้วจัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวพบนักส่งเสริมการเกษตร
....ขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร....
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
อบจ.จัดโครงการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ "พลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีสะอาด" ของเอ็นพีเอส
สาธิตผลิตข้าวครบวงจร
อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลี้ยงอาหารกลางวันผู้่ต้องขังถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี
คืบหน้ากิจกรรมจิตอาสา กฟผ.
"ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม"
อบจ.แปดริ้ว มอบชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ article
"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี" article
สภ.แสนภูดาษโรงพักยอดเยี่ยม
กาชาดฉช.เยี่ยมครัวเรือนยากจน article
แม่เมืองแปดริ้ว จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง
ช่วยเหลือน้ำท่วม article
อบจ.ร่วมกับเรือนจำจัดอบรมผู้ต้องขังหญิง
ให้กำลังใจน้องๆ article
แถลงข่าวโครงการ “ปลูกต้นกล้วยให้น้องช้างด้วยพลังจิตอาสา ปีที่ 2”
Big Cleaning Day article
ประชุมลดอุบัติเหตุ
c e o "เปิดสภากาแฟ" เมืองแปดริ้ว article
สสจ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมควบคุมแอลกอฮอล์ article
อบจ.จัดอบรมผู้ต้องขัง มุ่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลโครงฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย article
โครงการสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม article
ยินดีกับผู้พิชิต Hole in One
อบจ.แปดริ้ว จัดฝึกโยคะและลีลาศ มุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุ article
อบจ.ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
“เติมรักใส่ใจ พ้นภัยยาเสพติด” article
วางยาเบื่อกุ้งก้ามกราม
ผู้ว่าฯและนายกกาชาดรับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานกาชาด
เตรียมความพร้อมรับพายุแกมี
สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ