ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletการเมืองท้องถิ่น
bulletอาชญากรรม
bulletธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม
bulletการศึกษาและกีฬา
bulletคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม
dot
dot
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
bulletอบจ.ฉะเชิงทรา
dot
dot
bulletประวัิติและที่มา
bulletติดต่อเรา


โรงพิมพ์ไอทีเอส
ptt group


ร.ร.วัดสัมปทวน จัดงานวันแม่แห่งชาติ

                        วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 09.00 น. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุเทพ จันทร์ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา 


                       ทั้งนี้เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดิน และเนื่องด้วยในปี 2555 เป็นปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน เช่น การร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียติฯ การประกวดเขียนเรียงความวันแม่ การประกวดวาดภาพระบายสี และการประดิษฐ์ดอกมะลิเพื่อแม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงของนักเรียน และพิธีกราบรำลึกพระคุณของแม่ เพื่อแสดงความกตัญญูตอบแทนพระคุณมารดาด้วยการมอบดอกมะลิและบอกรักแม่ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงมุ่งหวังร้อยสายใยรักของครอบครัวอีกด้วย
 

สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เกษตรกรรม

โรงไฟฟ้าบางปะกงปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมงานโครงการบรรพชาสามเณร และอบรมจริยธรรมนักเรียน
อบจ.จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช
อบจ.แถลงข่าวงานพระเครื่อง
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐินสามัคคี
เกษตรจังหวัดรับรางวัลสำนักงานเกษตรดีเด่น
เกษตรจังหวัดมอบถุงยังชีพ
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
สภ.ดีเด่นลุยช่วยน้ำท่วม
รมต.สาธารณสุขเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉะเชิงเทรา
อบจ.ลุยพื้นที่น้ำท่วม มอบถุงยังชีพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงาน “ รวมพลคนรักแม่
พ่อเมืองแปดริ้วปลูกป่าสียัด
อีสท์วอเตอร์ จัดโครงการอบรมการสร้างสำนึกพลเมืองดี
อีสท์วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตสนับสนุนกิจกรรมวันแม่
โครงการ "หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ"
นายก อบจ. เปิดประชุมแก้ไขปัญหานักศึกษาตีกัน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
อบรมต่อต้านคอรัปชั่น
กิจกรรมสาธิตการปลูกป่า ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ วาย เอส ภัณฑ์
ทต.ท่าสะอ้านร่วมกับอีสท์วอเตอร์จัดฝึกอบรมอาชีพ
พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 55
อาชีวศึกษาเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
อบจ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุน “โครงการต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ถวายเที่ยนพรรษา
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดเกาะ
โครงการโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมสนับสนุน โครงการศึกษาดูงาน
อบจ.สนับสนุนงบฯ 8 แสน ให้ ร.ร. ตชด. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียน
ผวจ.เปิดโครงการสานฝันปันโอกาส รุ่นที่ 4
อบจ.จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชน รุ่น 3
โรงไฟฟ้าบางปะกงให้เยาวชนเรียนรู้วิถีชุมชน
อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายก อบจ.เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
อบจ.มอบสนามเด็กเล่นให้ ร.ร.วัดดอนท่านา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงจัดอบรมเชิงวิชาการและพิธีลงนาม MOU
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบคอมพิวเตอร์ 20 ชุด ให้โรงเรียนวัดโสธรฯ
เยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนวัดก้อนแก้ว
โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
อบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนากีฬาฟุตบอล
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอ็นพีเอสพาน้องท่องเมืองหนังสือ ส่งเสริมรักการอ่าน
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจัดงานวันแม่แห่งชาติ
เด็กเบญ 2 ขอกำลังใจ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา
เทิดพระเกียรติ article
พัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส article
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน article
Fix It Center article
“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น ๑ ใน ๔๐ มหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” article
พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานมูลนิธิทองประทานและคณะทำพิธี มอบทุนการศึกษาจำนวน 90 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,586,500 บาท article
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ article
อบจ.มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดพิมพาวาส article
วอศ.ฉช.ต้อนรับรองผู้อำนวยการ article
"กศน.แปลงยาวเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ"Copyright © 2013 All Rights Reserved.