ReadyPlanet.com
โครงการ“นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา”

 นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการฯ เขต 3 ประธานเปิดประชุมโครงการ“นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา” เนื่องในวันมหิดล ที่ฉะเชิงเทรา 

 
         
                      เมื่อบ่ายวันที่ 24 กันยายน 2555 นายแพทย์ธวัชชัย   กมลธรรม    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการ “นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา” เนื่องในวันมหิดล ปี 2555 ของเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในปี 2554 – 2555 ของเขต 3 จำนวน 8 แห่ง พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 โดยมี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเขิงเทรา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
   นายแพทย์ไพศาล ฯ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล  วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข  และเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพนักเรียน   ได้ร่วมรำลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้จัดทำโครงการ“นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา” เนื่องในวันมหิดล   ปี 2555   โดยมีพิธีถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานดูแลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก  การประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในปี 2554-2555  การจัดนิทรรศการ“นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา” และการมอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์/อุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  นายแพทย์ไพศาลฯ กล่าวต่อว่า ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครู จากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  บุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตตรวจราชการที่ 3  จำนวน 250 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนสุเหร่าคู้ โรงเรียนตลาดเปร็ง(น้อยใจบุญอุทิศ)  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย โรงเรียน ตชด.บ้านนาอิสาน และชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลบางคล้า และบริษัทอังกฤษตรางู(แอลพี) จำกัด สนับสนุนตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาความเคลื่อนไหว กิจกรรม องค์กร สถาบัน ต่าง

โรงไฟฟ้าบางปะกง ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่1-2)
แสดงความยินดีกับ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นนายก อบจ. หลังหมดวาระ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมสนับสนุนงานประเพณีการแข่งเรือหางยาวและเรือพายชาวบ้าน
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตจัดสัปดาห์ความปลอดภัย และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตเปิดเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า
อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบกระเป๋าชุดคัดกรองโรคให้ สสจ.
ฉะเชิงเทราปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรานำคณะถวายพระพรในหลวง ราชินี
รองผู้ว่าฯตรวจติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
กอ.รมน.ฉช.ชี้แจงคุณสมบัติและเงือนไขช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
โรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกับประมงชายฝั่งมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 ล้านตัว
โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดงานวันสมภพเซพตี้เดย์ ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงวีรกรรม ของวีรบุรุษ กฟผ.
สนข.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 “รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช”
กฟผ. จับมือภาคเอกชนปลูกป่า 800 ล้านกล้า เฉลิมพระเกียรติ
อบจ.ฉะเชิงเทรา จับมือคุมประพฤติจังหวัด จัดโครงการ “เติมรักใส่ใจ พ้นภัยยาเสพติด”
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว
อบจ.ฉะเชิงเทรา เดินหน้าโครงการลดใช้พลังงาน เสริมสร้างพลังกาย
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม “ผู้ว่าพบสื่อ วันนักข่าว ประจำปี 2556 ”
ผู้เข้าประกวด กุลบุตร-กุลธิดา กาชาด ประจำปี 2556 ปลื้ม
แปดริ้วช่วยผู้ประอุทกภัยปี 2554 (เพิ่มเติม)
โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2556
ศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน
ผวจ.ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
อบรมต้านยาเสพติด
โตโยต้ามอบถังดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ผนึกกำลัง อบต.นครเนื่องเขต ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ ให้ความรู้ข้อกฎหมาย
เตรียมความพร้อมรับพายุแกมี
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ
เกษตรแปดริ้วจัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวพบนักส่งเสริมการเกษตร
....ขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร....
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
อบจ.จัดโครงการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ "พลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีสะอาด" ของเอ็นพีเอส
สาธิตผลิตข้าวครบวงจร
อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลี้ยงอาหารกลางวันผู้่ต้องขังถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี
คืบหน้ากิจกรรมจิตอาสา กฟผ.
"ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม"
อบจ.แปดริ้ว มอบชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ article
"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี" article
สภ.แสนภูดาษโรงพักยอดเยี่ยม
กาชาดฉช.เยี่ยมครัวเรือนยากจน article
แม่เมืองแปดริ้ว จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง
ช่วยเหลือน้ำท่วม article
อบจ.ร่วมกับเรือนจำจัดอบรมผู้ต้องขังหญิง
ให้กำลังใจน้องๆ article
แถลงข่าวโครงการ “ปลูกต้นกล้วยให้น้องช้างด้วยพลังจิตอาสา ปีที่ 2”
Big Cleaning Day article
ประชุมลดอุบัติเหตุ
c e o "เปิดสภากาแฟ" เมืองแปดริ้ว article
สสจ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมควบคุมแอลกอฮอล์ article
อบจ.จัดอบรมผู้ต้องขัง มุ่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลโครงฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย article
โครงการสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม article
ยินดีกับผู้พิชิต Hole in One
อบจ.แปดริ้ว จัดฝึกโยคะและลีลาศ มุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุ article
อบจ.ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
“เติมรักใส่ใจ พ้นภัยยาเสพติด” article
วางยาเบื่อกุ้งก้ามกราม
ผู้ว่าฯและนายกกาชาดรับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานกาชาด
เตรียมความพร้อมรับพายุแกมี
สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ
โครงการปลูกป่าชายเลน