ReadyPlanet.com
แขวงการทางฉะเชิงเทรา ใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการรบรรทุกน้ำหนักเกิน

 

             แขวงการทางฉะเชิงเทรา  ใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการเด็ดขาดรถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุกน้ำหนักเกิน  สร้างความเสียหายกับถนนหลวง   พร้อมเสนอแผนงานของบประมาณซ่อมบำรุงเพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก

          เจ้าหน้าที่แขวงการทางฉะเชิงเทรา ต้องนำเครื่องชั่งน้ำหนักลอยหรือสปอร์ตเช็ค ไปตั้งไว้บริเวณถนนสาย 3304 (ดอนสีนนท์ – แหลมประดู่ ) ม. 5 ตำบลสิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ เพื่อให้รถยนต์บรรทุกสิบล้อเข้าชั่งเพื่อจำกัดน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกินใช้เส้นทางดังกล่าว สร้างความเสียหายให้แก่ถนนและความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านมานาน แล้ว และเข้มงวดกวดขัน ก็สามารถจับกุมรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกินได้พร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการรถยนต์มีการบรรทุกน้ำหนักเกินได้

             จากข้อมูลของชาวบ้านในละแวกนั้นแจ้งว่า  จำนวนรถยนต์บรรทุกที่ลักลอบบรรทุกน้ำหนักเกิน ส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์บรรทุกลูกรัง จากพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผ่านเส้นทางหลวง 3304 มุ่งหน้าไปในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและกรุงเทพมหานคร  จำนวนนับวันละนับร้อยๆเที่ยว สร้างความเสียหายแก่ทางหลวงในช่องทางซ้าย ในบางจุดเป็นหลุมลึกและกว้าง ผู้ที่ไม่เคยใช้เส้นทางเคยประสบอุบัติเหตุเป็นประจำเนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทาง จากปัญหาดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก

             นายสุวัฒน์     รองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า  ขณะนี้ได้รับงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการใช้เครื่องจักรกลหนัก พร้อมหินคลุกมาบดอัดในจุดที่ถนนได้รับความเสียหายมาก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

               ขณะเดียวกัน ว่าที่ร้อยเอกระวี  บุญญพาพงศ์  รักษาการผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การนำเครื่องชั่งน้ำหนักมาตั้ง เป็นมาตรการหนึ่งที่จะสามารถป้องปรามและจัดการอย่างจริงจังกับเหล่ารถยนต์บรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินและได้ผล สามารถจับกุมรถยนต์ที่บรรทุกน้ำเกินและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ส่วนระยะยาวนั้น ได้เสนอแผนงานพร้อมงบประมาณไปยังกรมทางหลวง เพื่อการซ่อมแซมบูรณะให้ทางหลวงสายนี้สามารถใช้การได้ตามปกติ แล้ว