ReadyPlanet.com
กฟผ. จับมือภาคเอกชนปลูกป่า 800 ล้านกล้า เฉลิมพระเกียรติ

      

     

                เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วย  ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่  14 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกือบ 1,400 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ตำบลคลองตำหรุจังหวัดชลบุรี  ในโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และเป็นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเลที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้  สำหรับจำนวนพื้นที่ที่จะมีการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน   10 ไร่  รวมทั้งในระยะต่อไปโครงการนี้กำหนดให้มีการปลูกป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง อีกจำนวน 45 ไร่ ซึ่งการปลูกป่าเลนในครั้งนี้จะทำให้ กฟผ. มียอดต้นกล้าที่ได้ดำเนินการปลูกในพื้นที่ต่างๆ รวมยอดครบ  1 ล้านต้นอีกด้วย นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ในวันนี้บริเวณศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองตำหรุ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน  กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ยังได้จัดให้มีการแสดง ดนตรีของผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา การเล่นเกมส์มหาสนุก  การแสดงนิทรรศการต่างๆ ของ กฟผ. ประกอบด้วย นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. นิทรรศการ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม CSR DIW. นอกจากนี้ยังมีการเปิดบูธรับสมัครสมาชิกแฟนเพจ  (fan page) ซึ่งเป็นแฟนเพจด้านการประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง อย่างเป็นทางการ ด้วยการร่วมกดไลท์ โดยผู้ที่กดไลท์ทุกคนจะได้รับปลอกแขนที่ระลึก ตลอดจนการร่วมลุ้นรางวัลใหญ่จากโรงไฟฟ้าบางปะกง อีกด้วย ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากมีผู้ร่วมงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

                ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 ประกอบด้วย โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ และโครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สามารถอนุรักษ์ผืนป่าได้ทั้งสิ้น 422,500 ไร่ และยังลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ กว่า 12 ล้านตัน จะยังคงดำเนินการปลูกป่าต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถร่วมเดินทางไปปลูกป่ากับ กฟผ. โดยติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ ทางสื่อต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป
ความเคลื่อนไหว กิจกรรม องค์กร สถาบัน ต่าง

โรงไฟฟ้าบางปะกง ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่1-2)
แสดงความยินดีกับ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นนายก อบจ. หลังหมดวาระ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมสนับสนุนงานประเพณีการแข่งเรือหางยาวและเรือพายชาวบ้าน
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตจัดสัปดาห์ความปลอดภัย และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตเปิดเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า
อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบกระเป๋าชุดคัดกรองโรคให้ สสจ.
ฉะเชิงเทราปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรานำคณะถวายพระพรในหลวง ราชินี
รองผู้ว่าฯตรวจติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
กอ.รมน.ฉช.ชี้แจงคุณสมบัติและเงือนไขช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
โรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกับประมงชายฝั่งมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 ล้านตัว
โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดงานวันสมภพเซพตี้เดย์ ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงวีรกรรม ของวีรบุรุษ กฟผ.
สนข.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 “รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช”
อบจ.ฉะเชิงเทรา จับมือคุมประพฤติจังหวัด จัดโครงการ “เติมรักใส่ใจ พ้นภัยยาเสพติด”
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว
อบจ.ฉะเชิงเทรา เดินหน้าโครงการลดใช้พลังงาน เสริมสร้างพลังกาย
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม “ผู้ว่าพบสื่อ วันนักข่าว ประจำปี 2556 ”
ผู้เข้าประกวด กุลบุตร-กุลธิดา กาชาด ประจำปี 2556 ปลื้ม
แปดริ้วช่วยผู้ประอุทกภัยปี 2554 (เพิ่มเติม)
โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2556
ศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน
ผวจ.ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
อบรมต้านยาเสพติด
โตโยต้ามอบถังดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพ
โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ผนึกกำลัง อบต.นครเนื่องเขต ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ ให้ความรู้ข้อกฎหมาย
เตรียมความพร้อมรับพายุแกมี
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
โครงการ“นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา”
สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ
เกษตรแปดริ้วจัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวพบนักส่งเสริมการเกษตร
....ขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร....
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
อบจ.จัดโครงการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ "พลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีสะอาด" ของเอ็นพีเอส
สาธิตผลิตข้าวครบวงจร
อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลี้ยงอาหารกลางวันผู้่ต้องขังถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี
คืบหน้ากิจกรรมจิตอาสา กฟผ.
"ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม"
อบจ.แปดริ้ว มอบชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ article
"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี" article
สภ.แสนภูดาษโรงพักยอดเยี่ยม
กาชาดฉช.เยี่ยมครัวเรือนยากจน article
แม่เมืองแปดริ้ว จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง
ช่วยเหลือน้ำท่วม article
อบจ.ร่วมกับเรือนจำจัดอบรมผู้ต้องขังหญิง
ให้กำลังใจน้องๆ article
แถลงข่าวโครงการ “ปลูกต้นกล้วยให้น้องช้างด้วยพลังจิตอาสา ปีที่ 2”
Big Cleaning Day article
ประชุมลดอุบัติเหตุ
c e o "เปิดสภากาแฟ" เมืองแปดริ้ว article
สสจ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมควบคุมแอลกอฮอล์ article
อบจ.จัดอบรมผู้ต้องขัง มุ่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลโครงฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย article
โครงการสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม article
ยินดีกับผู้พิชิต Hole in One
อบจ.แปดริ้ว จัดฝึกโยคะและลีลาศ มุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุ article
อบจ.ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
“เติมรักใส่ใจ พ้นภัยยาเสพติด” article
วางยาเบื่อกุ้งก้ามกราม
ผู้ว่าฯและนายกกาชาดรับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานกาชาด
เตรียมความพร้อมรับพายุแกมี
สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ
โครงการปลูกป่าชายเลน